Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bağlantılı Yazılar

En Son Eklenenler

06 | ordövr ordövr
09 | monogami monogami
10 | intihar intihar

Eylemlerde Zaman : Eylemin içinden geçtiği, geçmekte olduğu ya da geçeceği süre “zaman” olarak adlandırılır. Zaman kavramı, kişi kavramıyla birlikte eylemi adlandıran ve biçimlendiren temel öğedir.

1 - Geçmiş Zaman : Eylemin sözden önce gerçekleştiğini gösteren zamandır.
Örnek : Git-ti, git-miş önce eylem, sonra anlatış

2 - Şimdiki Zaman : Eylemle anlatışın aynı anda gerçekleştiğini gösteren zamandır.
Örnek : bak-ı-yor, gel-i-yor eylemle anlatış aynı anda gerçekleşir.

3 - Gelecek Zaman : Önce anlatışın, sonra eylemin gerçekleşeceğini gösteren zamandır.
Örnek : bak-acak, anlat-acak önce söz, sonra eylem

4 - Geniş Zaman : Eylemin sürekli ya da genellikle yapıldığını gösteren zamandır.

Örnek : okur-r, çalış-ır sürekli ya da genellikle yapılır.